Kroppens sju chakran

Kroppens chakran har olika färger; rött, orange, gult, grönt, ljusblått, mörkblått och lila, med start från rotchakrat som är beläget längst ner. Alla chakran har också olika frekvenser, från lägre frekvens i rotchakrat till högre frekvens uppe vid kronchakrat.
Frekvensen är lägre ju längre ner man kommer, då det står för jordens energier, och högre upp är vibrationerna högre då dessa chakran står för bland annat intuitionen och vår kontakt med universum.